Casio Educatie
fx-CG50

fx-CG50

Grafische rekenmachine
Bovenbouw
Geschikt voor de centrale examens

Mogelijkheden

SPECIFICATIES

PLOT en LOS GRAFIEKEN OP

Teken allerlei soorten grafieken in assenstelsels. Vind eenvoudig de coördinaten van wortels, buigpunten en snijpunten.

ONTDEK CALCULUS

Bepaal de afgeleide op een bepaald punt. Teken de raaklijn en normaal op de kromming en laat de vergelijking zien. Bepaal integralen en laat het gearceerde gebied zien.

Data analyses

Maak boxplots, cirkeldiagrammen, histogrammen, spreidingsgrafieken en meer. Plot regressies (lineair, exponentieel en nog veel meer). Importeer gegevens voor het plotten en berekenen van statistieken en regressies.

WAARSCHIJNLIJKHEID

Bereken normale, binominale, poisson- en t-verdelingen tussen waarden en chikwadraattoepassing. Visualiseer continue verdelingen (inclusief Normaal) als een grafiek, waarbij de gekozen kans wordt

ONTDEK TRANSFORMATIES

Stel variabele coëfficiënten in op functies om de effecten van enkele en gecombineerde transformaties te onderzoeken.

LOS LIJNEN en vlakken OP in 3D

Onderzoek relaties van lijnen in 3D met flexibele invoer (punten, vergelijkingen in meerdere vormen). Los snijpunten van lijnen en vlakken op, inclusief het vinden van de vergelijking.

Programmeren in Python

Maak eenvoudig reken- of plotprogramma’s met de programmeertaal Python. Sluit vervolgens uw rekenmachine via USB aan op uw computer om uw programma’s eenvoudig te kopiëren en te plakken.