Casio Educatie

EXAMENSTAND
VOOR ONZE
REKENMACHINES

De grafische rekenmachines van Casio voldoen aan de eisen van het CvTE en hebben
allen een examenstand. Hiermee zijn ze geschikt voor gebruik tijden het eindexamen.

ACTIVEREN VAN DE
NL EXAMENSTAND