Casio Educatie
fx-82MS

fx-82MS

Wetenschappelijke rekenmachine
Onderbouw
Geschikt voor de centrale examens
Alles over jouw fx-82MS Rekenmachine

Mogelijkheden

SPECIFICATIES

 • Groot 2-regelig display in zakcomputerformaat
 • Gestructureerde toetsenindeling met grote toetsen en extra grote cursortoets
 • Comfortabele menu’s voor statistische berekening
 • 240 geïntegreerde functies
 • SCI/FIX/ENG-functie
 • Trigonometrische functies
 • Berekening percentage
 • 24 niveaus van haakjes
 • Sommering
 • -V.P.A.M.
 • Regressieberekening
 • Variabelengeheugen/salderend geheugen
 • Hyperbolische en inverse hyperbolische functies
 • Automatische breukberekening
 • Toevalsgetallengenerator
 • Omrekening van sexagesimaal in decimaal en omgekeerd
 • Berekeningen in gon, graad en radiaal
 • Omrekening van poolcoördinaten in rechthoekige coördinaten en omgekeerd
 • Tweedimensionale statistiek met berekening van gemiddelden, geschatte waarden en totalen
 • Permutatie en combinatoriek
 • Berekening van 6 verschillende soorten regressie en van de coëfficiënten A, B
 • Met hardcase
 • Extra overheadset verkrijgbaar
 • Grootte (H x B x D): 14 x 77 x 162 mm
 • Gewicht: 105 g
 • Voeding: hulpbatterij 1 x AA