function detail(what) { newWindow = open('/products/detail/'+what+'/', "detail", 'width=380,height=540,left='+(screen.width/2-150)+',top=100'); }
FX-82 Solar

Wetenschappelijke zakrekenmachine op zonne-energie met 144 functies

Functievergelijking:

Model: FX-82 Solar
Functievergelijking starten
Displaytype LCD
Natuurlijk display -
Aantal tekens/regels 10/1
Weergave mantisse - exponent 10+2
Herhaalfunctie -
vooraf geïnstalleerde formules -
Functies 144
wetenschappelijke constanten -
metrische omrekeningen -
onafhankelijk geheugen 1
variabelengeheugen -
Geheugencapaciteit -
Aantal programma's die kunnen worden opgeslagen -
Klembord 18
Breukberekening
Hoekmetingen DEG/RAD/GRAD
Omrekeningen >DEG/>RAD/>GRAD
Coördinatenomrekening Pol ÷ Rec
Trigonometrische functies sin/cos/tan/sin-1/cos-1/tan-1
Hyperbolische functies sinh/cosh/tanh/sinh-1/cosh-1/tanh-1
Exponent, log, In, 10x, ex
wiskundige functies √, x2, x-1, 1/x, x!, √, xy, √, x1/y
Berekeningen met basis n (hexadecimaal/decimaal/binair/octaal) -
Logische operatoren (AND/Or..) -
Berekeningen in sexagesimaalsysteem
Procentberekening
technische notatie ENG/ENG
Berekening met technische symbolen -
Berekening van complexe getallen -
Toevalsgetallengenerator
Gehele toevalsgetallen -
Periodieke decimaalbreuk -
Statistische berekeningen
Som van ∑x, ∑x2
Som van ∑x, ∑y, ∑x2, ∑y2, ∑xy -
Berek. van standaardafwijkingen van gegroepeerde en niet-gegroepeerde waarden
Regressieanalyse -
Permutatie (nPr), combinatoriek (nCr)
Matrixberekening -
Oplossen van vergelijkingen -
Berekening van integralen -
Berekening van differentialen -
Functietabel -
Programmeerbaar -
Voeding Werkt op zonne-energie
Automatische uitschakeling
Batterijen, hoofdbatterij -
Grootte (H x B x D mm) 10 x 71 x 134
Gewicht 56 g
 
Nieuws
EXAMENSTAND en RESET GEHEUGEN

Lees hier alles