Video's
Instructievideo's
fx-82EX - Highlights
 • unieke functies van de fx-82EX
fx-82EX - Knoppencursus
 • system set-up en mode instellen
 • wat doet welke knop?
fx-CG20 - Aan de slag
 • werking van het menu
 • besturing met functietoetsen F1, F2 ...
 • handige toetsen
 • toelichting van een aantal menukeuzen
 • toelichting van de set-up (shift menu) mogelijkheden
fx-CG20 - Rekenscherm
 • invoer en handige toetsen
 • functietoetsen in het rekenscherm
 • gebruik van de SolveN functie
 • gebruik van de Catalog
 • overnemen van een oud antwoord
fx-CG20 - Grafiekenscherm
 • invoeren functie
 • window verschuiven en vergroten
 • bepalen van extremen en snijpunten met GSolve
 • bepalen van oppervlaktes en raaklijnen
 • extra mogelijkheden bij de invoer van een functie
fx-CG20 - Kansberekening en Combinatoriek
 • binomiaal en normaal met menu 1 het rekenscherm
 • binomiaal en normaal met menu 2 statistics
 • sigma mu en p berekenen met SolveN en Intersect
 • werken met de tabel functie van menu 7 Table
 • het vaasmodel
fx-CG20 - Tabellen en Statistiek
 • lijsten invoeren, getallen kleur en formules
 • settings voor de grafieken met SET
 • lijndiagram, cirkeldiagram, staafdiagram, boxplot
 • bepalen gemiddelde en andere spreidingsmaten
fx-CG20 - Rijen, Regressie, System en Conversie
 • directe en recursieve rijen
 • regressie en correlatie
 • system settings in menu G
 • conversie van eenheden
fx-CG20 / fx-9860GII - Examenstand
 • instellen en controleren van de Examenstand
fx-82ES PLUS - Knoppencursus
 • system set-up en mode instellen
 • wat doet welke knop?
 
Nieuws
EXAMENSTAND en RESET GEHEUGEN

Lees hier alles